***מוצרים מקטלוג זה הנם נלווים למארזים קיימים של פירות או שוקולד, ולא ניתן להזמין מוצר בודד מקטלוג זה למשלוח. מחיר מינימום להזמנת מוצרים למשלוח הינו 170 ש"ח לפני עלות דמי משלוח.