תוספת פס פיסטוק

 

כשר פרוה למהדרין בהשגחת בד"צ קהילות ובד"צ מחפוד

90